voopoo

voopoo มีความสำคัญเร่งด่วนที่จะจำต้องรู้เรื่องความปลอดภัยของ

voopoo

มีความสำคัญเร่งด่วนที่จะจำต้องรู้ voopoo เรื่องความปลอดภัยของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์กับวัยรุ่น พวกเราพากเพียรที่จะกำหนดการมีอยู่ของสารเคมีที่เป็นพิษที่เกี่ยวพันกับการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มวัยรุ่น

แนวทางการ:
ผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าในวัยรุ่น voopoo (≥1 ใช้ข้างใน 30 วันที่ผ่านมา, ≥10 ครั้งที่ใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดชีพ) แบ่งได้เป็นผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าแค่นั้น (ไม่มีการสูบยาสูบใน 30 วันที่ผ่านมา, เยี่ยว 4-เมทิลไนโตรซามิโน-1 -3-pyridyl-1-butanol NNAL ระดับ <1 pg/mL ของ creatinine; n = 67), ผู้ใช้สองคน (การใช้ยาสูบใน 30 วันที่ผ่านมานอกจากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์, ระดับ NNAL 30 pg /mL; n = 16) และไม่เคยใช้ตัวควบคุม ( N= 20) เก็บน้ำลายด้านใน 1 วันข้างหลังการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หนสุดท้ายเพื่อพินิจพิจารณาวัวตำหนินีนและก็เยี่ยวเพื่อพินิจพิจารณา NNAL และก็ระดับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 8 จำพวก การวิเคราะห์แบบ Bivariate เทียบผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าสิ่งเดียวกับผู้ใช้สองคน แล้วก็การวิเคราะห์การลดน้อยเปรียบผู้ใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเดียวกับผู้ใช้สองคนรวมทั้งการควบคุมระดับของพิษ

คำตอบ:
ผู้เข้าร่วมแก่เฉลี่ย 16.4 ปี การขับสารเมตาโบไลต์ของเบนซีน เอทิลีนออกไซด์ อะคริโลไนสามล์ อะโครลีน และก็อะคริลาไมด์ในฉี่สูงมากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังในผู้ใช้แบบคู่เมื่อเทียบกับผู้ใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์แค่นั้น ( P < .05 ทั้งผอง) การขับเมเกือบจะอไลต์ของอะคริโลไนตรีล์ อะโครลีน โพรพิลีนออกไซด์ อะคริลาไมด์ และก็วัวรโตนัลดีไฮด์สูงมากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังในผู้ใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเดียวเมื่อเทียบกับกรุ๊ปควบคุม ( P ทั้งสิ้น < .05)

สรุป:
ถึงแม้ว่าไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์อาจมีอันตรายน้อยกว่าควันของบุหรี่ แต่ว่าการศึกษาและทำการค้นพบของพวกเราสามารถใช้เพื่อท้าแนวความคิดที่ว่าไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย เนื่องด้วยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหลากหลายประเภทที่พวกเราบอกว่าเป็นสารก่อโรคมะเร็ง การส่งข้อความถึงวัยรุ่นควรจะมีคำตักเตือนเกี่ยวกับการเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้รับพิษจากสารก่อโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นมาจากสินค้าพวกนี้…